تصنیف رسانه

مدرسه تصنیف رسانه

مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی
هزینه دوره
6,700,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
شناخت شخصیت و رسالت زندگی
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
کارگاه الگوی سوم زن
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
نقش خرده روایت ها در رسانه
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
از سواد رسانه تا تربیت رسانه ای
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
کارگاه رسالت من
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره گویندگی و فن بیان
هزینه دوره
3,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره مقدماتی داستان نویسی
هزینه دوره
2,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
تجربه ساخت فیلم کوتاه
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
تحلیل و بررسی Call of Duty
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
وبینار کارخانه تولید محتوا
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره انیمیشن سازی سه بعدی
هزینه دوره
4,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دوره انیمیشن سازی دو بعدی
هزینه دوره
4,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
مثلث توانمندی
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
کار تشکیلاتی و مدیریت
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
دانش رسانه نوین
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
نقش هنر در تولید محتوا
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
ضــرورت کار تشکـــیلاتـــی
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
جهاد تبیین در رسانه ها
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
تفکر انتقادی در رسانه
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
عوامل موفقیت در رسانه
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
اهمیت کار رسانه در عصر حاضر
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
اصول اولیه سناریو نویسی
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
کارگاه شروع نویسندگی
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
شش اصل مهم در ایده پردازی
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
کارگاه معرفی انواع تولید محتوا
هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت
image