مثلث توانمندی

مثلث توانمندی (تفکر انتقادی، تفکر سیستمی و دانش رسانه)

توضیحات دوره

به نام خالق صدا

 

مثلث توانمندی

(تفکر انتقادی، تفکر سیستمی و دانش رسانه)

در این روزهایی که اطلاعات و فناوری زندگی های ما را تحت تاثیر قرار داده، آموزش هایی نیازه تا برای این عصر رسانه آماده بشیم.

از مهمترین این آموزش ها، سرفصلی هست که دکتر خسرو رستمی ابداع کنند آن است.

مثلث توانمندی همانطور که اسمش مشخص است به سه خصوصیت و علم مورد نیاز برای امروز بشریت می پردازد.

 

تفکر انتقادی: درک درست از مفاهیم وئ اطلاعاتی که به ما می رسد

 

تفکر سیستمی: برای یک عضو و یا یک سازمان می تواند پیشبرنده اهداف باشد.

 

دانش رسانه: یکی از ملزومات جدی در این زمان سواد رسانه و در اصل می توان آن را دانش رسانه  نام برد. 

 

بیاین باهم یک کارگاه سه ساعت از این مباحث رو با ارائه دکتر رستمی ببینیم:

جلسات

مثلث توانمندی
رایگان
مثلث توانمندی Cover Image
1 فیلم
0 صدا
0 پی دی اف