عوامل موفقیت در رسانه

فایل تصویری کارگاه عوامل موفقیت در رسانه - خانم دکتر فاطمه احمدی

توضیحات دوره

به نام خالق سخن

فایل تصویری کارگاه عوامل موفقیت در رسانه -

خانم دکتر فاطمه احمدی

 عوامل موفقیت در رسانه

پیدایش انواع رسانه‌های نوین، شیوه اطلاع رسانی را دگرگون کرده است. به طوری که رسانه در میان رویداد و مردم، مسیری مجازی ایجاد کرده و در مدل‌های رسمی، نیمه رسمی یا غیر رسمی که بر خبرگزاری‌ها و سایت‌های رسمی، وبلاگ‌ها و سایت‌های نسبتا معتبر دلالت دارد، ساز و کار خاصی برای امر اطلاع رسانی و اطلاع‌یابی تعریف کرده است.

 پیدایش و توسعه رسانه‌های غیر رسمی یا نیمه رسمی جهانی با عنوان وبلاگ نیز که روزانه بر تعداد آن ها افزوده می‌شود، تاثیر بسزایی بر امر اطلاع رسانی در مدل‌های جدید با محوریت کاربر دارد. این مسئله حجم محتوای تولید شده را در جهان تا حد زیادی افزایش می‌دهد، از سویی دیگر میزان مشارکت اجتماعی کاربران را بیشتر کرده و به موازات آن آگاهی روزآمد کاربران را نیز ارتقاء می‌بخشد. 

در نتیجه ورود به عصر جامعه اطلاعاتی و تولد و گسترش رسانه‌های الکترونیکی و اینترنتی، مرز میان رویداد و مردم را باریک‌تر از قبل معرفی کرده است.

تماشای کارگاه عوامل موفقیت در رسانه

جلسات

عوامل موفقیت در رسانه
رایگان
عوامل موفقیت در رسانه Cover Image
1 فیلم
0 صدا
0 پی دی اف