تفکر انتقادی در رسانه

تفکر انتقادی در رسانه -  خانم فاطمه پورنمازیان

توضیحات دوره

نام خالق فکر

 

تفکر انتقادی در رسانه -

خانم فاطمه پورنمازیان

تفکر نقادانه دارد قادر است پرسش‌های مناسب بپرسد و اطّلاعات مربوط را جمع‌آوری کند. سپس با خلاقیت آن‌ها را دسته‌بندی کرده و با منطق استدلال کند؛ و در پایان به یک نتیجهٔ قابل اطمینان دربارهٔ مسئله برسد.

کودکان با قدرت اندیشهٔ انتقادی به دنیا نمی‌آیند و این قابلیت را به‌طور طبیعی نیز ماورای اندازه‌ای که برای زنده ماندن نیاز دارند، کسب نمی‌کنند.

 بسیاری از انسان‌ها هیچ‌گاه آن را یاد نمی‌گیرند. همچنین این روش به‌سادگی توسط والدین و آموزگاران معمولی قابل آموزش به دانش‌آموزان نیست؛ بلکه به مربیان ویژه‌ای برای آموزش مهارت‌های اندیشهٔ انتقادی نیاز دارد.

 

تماشای آنلاین کارگاه تفکر انتقادی در رسانه

جلسات

تفکر انتقادی در رسانه
رایگان
تفکر انتقادی در رسانه Cover Image
1 فیلم
0 صدا
0 پی دی اف