کارگاه آموزشی تولید محتوای متنی و معرفی ...

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

کارگاه شروع نویسندگی

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

اصول اولیه سناریو نویسی

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

نقش هنر در تولید محتوا

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

دوره انیمیشن سازی دو بعدی

هزینه دوره
4,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

دوره انیمیشن سازی سه بعدی

هزینه دوره
4,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

تجربه ساخت فیلم کوتاه

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

دوره مقدماتی داستان نویسی

هزینه دوره
2,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت