کارگاه شروع نویسندگی

کارگاه شروع نویسندگی - امیر رضایی

توضیحات دوره

به نام خالق قلم 

کارگاه شروع نویسندگی مقدماتی - امیر رضایی

کارگاه اصول نویسندگی مقدماتی - امیر رضایی

همه ی ما دوست داریم که ایده و نظرات خودمون رو به شکل درستی روی کاغذ پیاده کنیم و برای دیگران هم ارسال کنیم.

ما سعی کردیم یک کارگاه مفید برای کسانی که می خواهند تازه دست به قلم شوند درست کنیم. امیدواریم از دیدن این کارگاه لذت برده وبتوانید گام مهمی را برای شروع نویسندگی بردارید.

جلسات

شروع نویسندگی
رایگان
کارگاه شروع نویسندگی Cover Image
1 فیلم
0 صدا
0 پی دی اف