نقش رسانه در زندگی امروز

نوشته، قطعه موسیقی، تابلوی نقاشی، معادله ریاضی و حتی هر نگاه یا لبخند یا اشاره، نوعی پیام محسوب می شود و حاوی مقداری اطلاعات است

معرفی دوره

به نام خالق دانش

یك ضرب المثل قدیمی می گوید: «دانش قدرت است» .

 به این معنی كه آگاهی توانایی انجام كار و بهره گیری از فرصت هایی را فراهم می آورد. هر نوشته، قطعه موسیقی، تابلوی نقاشی، معادله ریاضی و حتی هر نگاه یا لبخند یا اشاره، نوعی پیام محسوب می شود و حاوی مقداری اطلاعات است.  احتمالاً مهم است یادآور شویم كه چیز یا واقعیت عینی معینی به نام «اطلاعات» وجود ندارد و این كلمه توصیف كننده دسته ای از مفاهیم است. علی الاصول اطلاعات درباره چیز معینی، واقعه ای یا اندیشه ای وجود دارد و محصول مشاهده و احساس است. اولین اطلاعاتی كه ما دریافت می كنیم از دیدن وقایع، لمس چیزها و یا شنیدن صداهاست.

 

می توان اطلاعات را دسته ای از مفاهیم تعریف كرد كه ذهن ما آن را دریافت می كند، هوشیارانه ضبط می كند، به آن معنی می دهد و معمولاً موقعیت ما را از لحاظ دانایی و آگاهی تغییر می دهد. در مواردی واژه اطلاعات مترادف با دانش یا دانایی به كار می رود. وقتی ما به اطلاعات تازه ای دسترسی پیدا می كنیم عكس العمل ما این است كه ببینیم با دانایی ها و باورهایی كه ما در آن زمینه داریم چه هماهنگی دارد، چرا كه معمولاً به ندرت اتفاق می افتد كه در بزرگسالی اطلاعاتی را به دست آوریم كه پیش از آن هیچ نوع اطلاعات، باور و یا پیش داوری درباره آن نداشته باشیم.

 

تماشای کارگاه دانش رسانه دکتر نواب همتیان

سرفصل های دوره

درس 1 - 1 : دانش رسانه نوین

افزودن دیدگاه

برای ثبت دیدگاه خود، لازم است در سایت عضو شده یا وارد حساب کاربری خود شوید.

1 فیلم
هزینه دوره :
رایگان