اهمیت کار تشکیلاتی در زندگی امروز

نجام هر کاری چه در اشل خانواده که کوچک‌ترین واحد یک اجتماع است چه در حد کارهای سازمانی دولت یک کشور نیازمند سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی است. بدون تشکیلات مدیریت امکان ندارد و اهداف پیش نمی‌رود.

معرفی دوره

به نام خالق انسان

کار تشکیلاتی چیست؟ 
انجام هر کاری چه در اشل خانواده که کوچک‌ترین واحد یک اجتماع است چه در حد کارهای سازمانی دولت یک کشور نیازمند سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی است. بدون تشکیلات مدیریت امکان ندارد و اهداف پیش نمی‌رود. باوجود سازمان و تشکیلات نظم و قانون پیش می‌آید و کار هر فرد بر دیگری تأثیرگذار است. سازوکار سازمانی و تشکیلاتی نقش مهمی در پیشبرد اهداف و وظایف دارد زیرا تا تشکیلات و اجتماعی نباشد امور ازنظر کیفیت و کمیت به‌خوبی پیش نمی‌رود.

اهمیت تشکیلات

به کمک تشکیلات می‌توان کارها را به وظایف کوچک‌تر تقسیم کرد و با مدیریت آن‌ها را پیش برد زیرا کار گروهی و جمعی، تعاون و همکاری با یکدیگر و همت بلند است. باید کودکان و نوجوانان از سن کم درباره‌ی کارگروهی آموزش ببینند تا در آینده در سطح جامعه بتوانند نقش مفیدی در فضای کاری و اجتماعی خود ایفا کنند. در کار تشکیلاتی افراد باید خود را عضوی از آن جمع و تشکیلات بدانند و برای تحقق اهداف آن سازمان تلاش کنند. 

تماشای کارگاه ضرورت کار تشکیلاتی

سرفصل های دوره

درس 1 - 1 : ضرورت کار تشکیلاتی

افزودن دیدگاه

برای ثبت دیدگاه خود، لازم است در سایت عضو شده یا وارد حساب کاربری خود شوید.

1 فیلم
هزینه دوره :
رایگان