image
image


 

موسسه تصنیف رسانه با برگزاری دوره فانوس در راستای وظیفه اجتماعی خود در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی مردم با رویکرد توانمند سازی گروه های مردمی، با فعالین چهار دسته از فعالان حوزه های رسانه ای، بانوان، مسئولان فرهنگی و تربیتی کمکی باشد برای ارتقای دانشی فعالان این چهار بخش. در واقعه در یک جمله می توان گفت:

"فرصتی برای ارتقای دانش، مهارت و شبکه‌سازی فعالین هنر، رسانه و فرهنگ"

اولین دوره فانوس در استان قم برگزار می شود.

برای ثبت نام در دوره کلیک کنید