گفتگو آزاد- تحلیل و بررسی اتفاقات اخیر

به نام خالق صدا

 

سلسله جلسات گفتگوی آزاد- جلسه پنجم

تحلیل و بررسی وقایع اخیر

 بررسی اتفاقات اخیر از نگاه استراتژی، در این جلسه سراغ یکی از اساتید حوزه و مسئول اندیشکده علوم و فناوری انقلاب اسلامی استاد سجاد رستمعلی رفتیم تا با مباحث ایشان در موضوع بررسی رویداد اخیر بحث و گفت گو کنیم.

 

شما رو به دیدن این برنامه دعوت می کنیم...

تاریخ انتشار
1401-09-20 11:06:10
دسته محتوا
سلسله جلسات گفت گوی آزاد
کلمات کلیدی
تصنیف رسانه ، #موسسه تصنیف رسانه ، #انتقاد ، #مدرسه تصنیف ، #گفتگو ازاد ، #گفتگو ، #بحث ، #پرسش و پاسخ ، #جلسات
پیوندک
محتوا های مرتبط