دوره های مهارتی تصنیف

دوره گویندگی و فن بیان

هزینه دوره
3,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

دوره مقدماتی داستان نویسی

هزینه دوره
2,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

تجربه ساخت فیلم کوتاه

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

دوره انیمیشن سازی سه بعدی

هزینه دوره
4,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

دوره انیمیشن سازی دو بعدی

هزینه دوره
4,800,000
ریال
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

نقش هنر در تولید محتوا

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

اصول اولیه سناریو نویسی

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

کارگاه شروع نویسندگی

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

کارگاه آموزشی تولید محتوای متنی و معرفی ...

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

دوره های رسانه ای تصنیف

مثلث توانمندی

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

دانش رسانه نوین

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

تفکر انتقادی در رسانه

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

عوامل موفقیت در رسانه

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

اهمیت کار رسانه در عصر حاضر

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

شش اصل مهم در ایده پردازی

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

دوره های تربیتی و وبینار های تصنیف

تحلیل و بررسی Call of Duty

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

وبینار کارخانه تولید محتوا

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

کار تشکیلاتی و مدیریت

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

ضــرورت کار تشکـــیلاتـــی

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

جهاد تبیین در رسانه ها

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت