شتابدهنده

شتابدهنده موسسه تصنیف رسانه

در راستای توانمند سازی و ارتقا سطح دانش مردم،در تلاش است از تشکل های مردمی و فعالان رسانه ای در مسیر  تحول حرفه ای تولید محصولات و پرورش ایده های خلاق حمایت به عمل آورد.

 

بر همین اساس این موسسه ، در قالب حمایت از:

·         تولید محصولات چند رسانه ای

·         ایده و پروژه های خلاق

·         آموزش های تخصصی

·         فراهم آوردن فضای کار اشتراکی

آماده سرمایه گذاری و  همکاری با تشکل ها و فعالین رسانه ای می باشد.

 

طرح ها و ایده های ثبت شده در صورت برخورداری از کیفیت و استانداردهای حرفه ای تا رسیدن به مرحله تولید مورد حمایت قرار می گیرند.

 

برای ثبت نام می توانید در قسمت "فرم همکاری با موسسه" ایده و نوع فعالیت تشکل خود را مطرح کنید.  

 

 

 

 
image